Tkanivová diagnostika

Ventana_tissue_diag


Roche Tissue Diagnostics (RTD) je jedným z popredných svetových výrobcov diagnostických testov rakovinových ochorení a je inovátorom testov tkanív, ktoré umožňujú pacientom s rakovinou poskytovanie personalizovanej zdravotnej starostlivosti.

Spoločnosť známa ako Ventana Medical Systems, Inc., ktorú založil profesor pathológie Thomas A. Grogan z Arizonskej univerzity, zaviedla koncepciu jednej kompletnej správy, ktorá pokrýva všetky aspekty pacientovho prípadu, čo pomáha zlepšiť jeho prežitie.

Diagnostika RTD je zameraná na zlepšenie životov pacientov postihnutých rakovinou tým, že vyvíja a dodáva diagnostické systémy a tkanivové testy na diagnostiku rakoviny, ktoré formujú zdravotnú starostlivosť. Produkty spoločnosti Ventana poskytujú odborníkom v oblasti zdravotníctva komplexné riešenie kritických krokov, ktoré sa týkajú analýzy vzoriek tkanív.

Okrem toho RTD ponúka špičkové riešenia vylepšenia pracovného postupu, ktoré sú špeciálne navrhnuté tak, aby zlepšili laboratórnu efektivitu a chránili bezpečnosť pacientov.

RTD sa zameriava na urýchlenie objavovania a vývoja nových prognostických a prediktívnych testov rakoviny, ktoré pomáhajú pri aktivácii personalizovanej zdravotnej starostlivosti. Tieto testy umožňujú patológom analyzovať vzorky pacientov na molekulárnej, bunkovej a tkanivovej úrovni s cieľom pomôcť určiť najlepšiu terapiu pre jednotlivých pacientov.


VANTAGE softvér

· Riešenie pracovného postupu v laboratóriu od prípravy vzorky až po monitorovanie štatistiky

· Sledovanie  vzoriek a sledovanie laboratórnej aktivity s cieľom zabezpečiť kvalitu a kontinuitu

· Konzultácia laboratórnych pracovných postupov k optimalizácii procesov

 

VENTANA HE 600

· Technológia individuálneho farbenia H & E

· Plne automatizovaný system pre H & E farbenie od sušenia skla po prikrývanie

· Eliminácia škodlivého xylénu a alkoholu z procesu H & E

 

VENTANA BenchMark Special Stains

· Plne automatizované špeciálne farbenie od sušenia po zafarbenie

· Kapacita až 20 sklíčok za jeden beh

· Jednotlivé ohrievacie podložky

· Kompletné zostavy reagencií pripravené na okamžité použitie

 

VENTANA BenchMark IHC/ISH systémy

· Plne automatizované systémy pre imunohistochémiu (IHC) a in-situ hybridizáciu (ISH), riadené ľahko použiteľnými čiarovými kódmi s individuálne ovládanými výhrvnými podložkami pre maximálnu flexibilitu protokolov

· Systémy s rôznou kapacitou sú k dispozícii, aby vyhovovali malým aj veľkým laboratóriám

· Otvorené systémy protilátok

· Široké portfólio viac ako 250 hotových testov

 

Digitálna patológia

· Komplexné digitálne riešenie pre patológie - od skenovania tkaniva a prezerania obrázkov po prípravu reportu

· Ventana iScan HT a iScan Core skenery - spájajú flexibilitu, výkon a spoľahlivosť

· Softvér VIRTUOSO organizáciu pracovných postupov a obrázkov - určený pre klinické laboratórne použitie

· Špičkové riešenie analýzy obrazov vďaka Companion Algorithm prináša konzistentné a objektívne výsledky

 


Pre viac informácií navštívte: http://products-solutions.roche-service.com/app/webroot/book/en/tissue-diagnostics-1.html  www.ventana.com


Kontakt pre SR: Kontaktný formulár


Tel.: +421 2 57 10 36 80

E-mail: iveta.bottova@roche.com