cobas IT middleware

cobas_IT_middleware_image.png

cobas IT middleware solution je webová aplikácia poskytujúca spojenie medzi LIS, preanalytickými systémami a prístrojmi. Riadi a monitoruje pracovný tok všetkých vzoriek a QC až do odoslania výsledkov do LIS. cobas IT middleware je expert v manažovaní laboratória, pretože poskytuje prístup k presným a uceleným informáciám, na správnom mieste, v správnom čase, a tým poukazuje na ďalšie možnosti  nastavenia a usporiadania pracovných procesov v laboratóriu. Konsoliduje a manažuje dáta z rôznych pracovísk a pomáha dodržiavať neustále sa meniace štandardy. Spĺňa dopyt po rýchlejšom TAT a väčšej presnosti a tým zvyšuje bezpečnosť pacientov a napomáha znižovať náklady.

cobas IT middleware solution ponúka možnost pripojenia viac než 170 laboratórnych prístrojov od Roche a taktiež laboratórne prístroje tretích strán, vrátane hematológie, koagulácie a Roche pre- a post-analytiky.

cobas IT middleware solution systém je skutočným expertom v manažovaní laboratória, ktorý poskytuje jednotnú a ucelenú kontrolu nad laboratóriom.