cobas® e-services

mouse

Laboratórna inteligencia vo vašich rukách

cobas® e-support - okamžité riešenie problémov cez prístup na diaľku zlepšujúci prevádzkový čas systému a efektivitu práce

  •    podpora cez hotline
  •    školenie na diaľku
  •    zdieľanie obrazovky

cobas® e-library - automatická aktualizácia databázy informácií o reagenciách, kalibrátoroch a kontrolách

  •    produktová aktualizácia
  •    automatické aktualizácie knižnice metód a cieľových hodnôt

cobas® e-LabPerformance* - ponúka pokročilé možnosti monitoringu kvality práce laboratória pre efektívny manažment kontroly kvality

  •    individuálne výpisy
  •    optimalizácia materiálového toku
  •    história šarží
  •    výkonnosť systému
  •    benchmark QC