Analyzátor Urisys® 1100

urisys1100_Elen.png

 Urisys® 1100 je kompaktný analyzátor močových prúžkov Combur10 Test® UX a je vhodný najmä pre ambulancie lekárov (urologické, gynekologické, diabetologické, praktického lekára, pediatrické), decentralizované močové laboratóriá a malé nemocničné laboratóriá. Má zabudovanú termotlačiareň zabezpečujúcu automatickú tlač výsledkov. Kapacita analyzátora je 50 testov za hodinu, kapacita pamäte je 100 výsledkov s dátumom a časom merania. Existuje možnosť zadávania mena alebo ID pacienta klávesnicou alebo čítačkou čiarového kódu.

Pomocou prúžkov Combur10 Test® UX močový analyzátor Urisys® 1100 vykoná do 1 minúty kvalitné chemické stanovenie moču s výsledkom v tlačenej podobe. Močový prúžok Combur10 Test® UX obsahuje nasledovné parametre:

Špecifická hustota
pH
Leukocyty
Nitráty
Bielkoviny
Glukóza
Ketóny
Urobilinogén
Bilirubín
Erytrocyty/krv
Blank pad na kompenzáciu farby moču

 Výhody

  • Cenová dostupnosť
  • Dokumentácia výsledkov v kvantitatívnej forme
  • Jednoduchá prevádzka
  • Rýchle výsledky nenáročná údržba

 Katalógové čísla pre objednávanie spotrebného materiálu:

 Katalógové číslo  Názov produktu    Obsah balenia   
03617548  Urisys 1100 Instrument   1 ks
11544373   Combur 10Test UX (100 strips)   100 ks
11379194   Control Test M (50 strips)  50 ks
03666751   Papier do tlačiarne (5 rolls)  5 ks

Informácie a cenové ponuky: prosím kontaktujte produktového špecialistu pre NPT prostredníctvom recepcie: 02/57 10 36 94 alebo 02/57 10 36 80
Kontakt pre zaslanie objednávky: fax: 02/52 63 52 13 

Na začiatok stránky