cobas h 232

 Prenosný analyzátor kardiovaskulárnych parametrov

cobas_h_232_POC_system_inserting_strip.png

Pri podozrení na infarkt myokardu alebo pľúcnu embóliu je dôležitá každá minúta. Kvalitné kvantitatívne stanovenie výsledku pre okamžité rozhodovanie je nevyhnutnosťou.

cobas h 232 je prenosný analyzátor, ktorý Vám ponúka POCT diagnostiku až piatich parametrov formou samostatných testov s výsledkom už do 12 minút.

Ponúkané parametre:

 • Troponin T
 • NT-proBNP
 • D-dimer
 • Myoglobin
 • CK-MB

 • Kvalita výsledkov a princíp merania ostávajú
 • Prúžky a kontrola kvality môžu byť použité aj s novou verziou
 • Dokovacia stanica môže byť použitá aj s verziou cobas h 232 HBM4

 Využiteľnosť prístroja:

 • urgentný príjem
 • JIS
 • centrálne laboratórium
 • kardiologické ambulancie
 • hematologické ambulancie
 • internisti

Testujte a zdieľajte – len v 4 krokoch

• Vložte testovací prúžok
• Aplikujte vzorku
• Výsledky k dispozícii o 8-12 min
• Zdieľajte výsledky bezdrôtovo