Systém CoaguChek® XS

CoaguChek_XS_suprava_smaller.jpg

 Prenosný koagulometer systém CoaguChek® XS na ambulantný i domáci monitoring INR

Systém CoaguChek® XS  je kontrolný prístroj, ktorý kvantitatívne stanovuje tromboplastínový čas (v jednotkách INR, v %Quicka alebo v sekundách) pri použití kapilárnej krvi z končeka prsta alebo z neupravenej plnej venóznej krvi. Testovanie koagulácie pomocou systému CoaguChek® XS je jednoduché. Pri použití symbolov na displeji vás kontrolný prístroj CoaguChek® XS sprevádza testom krok za krokom. Čip s kódom pripojený k testovacím prúžkom obsahuje špecifické informácie o šarži týchto testovacích prúžkov, vrátane kalibračných dát, ktoré umožňujú, aby boli vypočítané správne výsledky a dátum použiteľnosti testovacích prúžkov. Vy potrebujete iba vložiť čip s kódom, zapnúť kontrolný prístroj, vložiť testovací prúžok a aplikovať vzorku krvi.

Hneď, ako je kontrolný prístroj CoaguChek® XS pripravený na meranie, výsledok sa zobrazí asi 1 minútu po aplikácii vzorky. Po meraní kontrolný prístroj automaticky uloží výsledky do pamäte.

Tento prístroj je určený na použitie kvalifikovanými lekármi pre účely in vitro diagnostiky (IVD) priamo na ambulantný monitoring, ale po odbornom zaškolení môžu prístroj využívať aj pacienti na selfmonitoring v domácom prostredí. Od 1. 4. 2009 je prístroj zaradený do zoznamu plne hradených pomôcok


Infolinka CoaguChek® - 02/57 10 36 94 (v pracovnom čase)

Informácie a cenové ponuky: prosím kontaktujte produktového špecialistu pre NPT prostredníctvom recepcie: 02/57 10 36 94 alebo 02/57 10 36 80

Kontakt pre zaslanie objednávky: fax: 02/52 63 52 14  

Na začiatok stránky