Systém Accutrend® Plus

accutrend_plus_front
Accutrend_Cholesterol_strips_package.jpg

POCT (Point Of Care Testing)

Accutrend® Plus je malý prenosný systém, ktorý kvantitatívne stanovuje 4 parametre z kapilárnej krvi. Každý parameter sa diagnostikuje osobitne na samostatných meracích prúžkoch s rôznym meracím časom:

 • glukóza do 12 sekúnd
 • cholesterol do 180 sekúnd
 • triglyceridy do 174 sekúnd
 • laktát do 60 sekúnd

Prístroj je vhodný pre profesionálne použitie priamo v ambulancii lekára alebo aj na samotestovanie priamo v rukách pacienta v domácom prostredí. Je určený pre použitie v preventívnej medicíne, osobnom monitoringu, ambulanciách primárneho kontaktu, odborných ambulanciách, fitness a welness centrách, monitoringu tréningového procesu u špičkových športovcov a pod. Prístroj má jednoduchú obsluhu, je prenosný, funguje na 4 batérie a má preto široké využitie aj pri meraniach na verejnosti.

Stručný návod pri prvom meraní:

 • vložiť aktuálny dátum a čas
 • vykonať kalibráciu prúžkov, ktoré chceme použiť (robí sa vždy pri otvorení nového balenia prúžkov)
 • vložiť testovací prúžok do analyzátora a otvoriť
 • vykonať vpich do prsta špeciálnym odberovým perom s regulovateľnou hĺbkou vpichu
 • aplikovať kvapku krvi priamo na testovací prúžok
 • zobrazenie výsledku v priebehu niekoľkých sekúnd podľa meraného parametra priamo na displeji
 • uloženie nameraných výsledkov s dátumom a časom do pamät

Accutrend_Plus_POC_system
accutrend_plus_rukavica

Bezplatná infolinka:  0800 500 631

Distribučné spoločnosti:

Diasan s.r.o. - 02/546 50 655

Intes spol s r.o. - 052/787 1313

Pharex s.r.o. - 043/381 0470

Na začiatok stránky