Near Patient Testing (NPT)

Decentralizovaná diagnostika

CoaguChek_communicative_picture_small

Segment Near patient testing (NPT) je najmladšou časťou diagnostickej divízie firmy Roche. Otvára nové možnosti starostlivosti o pacienta priamo na miestach poskytovania neodkladnej starostlivosti. Po úspešnom začlenenií portfólia firmy AVL, ktorú Roche kúpila v roku 2000, poskytujeme teraz vybavenie pre jednotky intenzívnej starostlivosti a všetky ďalšie oddelenia neodkladnej starostlivosti ako sú kardiológia, chirurgia, pôrodné sály a podobne.

Naším cieľom je predovšetkým priblížiť diagnostiku k pacientovi a maximálne tak urýchliť diagnózu pri zachovávaní minimálnych nákladov. Naša ponuka je veľmi široká a naše služby i servis sú na vysokej profesionálnej úrovni. Sme veľmi radi, že naši zákazníci sú s nami spokojní, predovšetkým chvália meranie parametrov suchej chémie na prístroji Reflotron®, kardiálnych markerov na prístroji cobas h 232 POC system (Cardiac reader) a krvných plynov na prístrojoch AVL. V blízkej budúcnosti bude toto spektrum stále rozširované a vlastnosti našich produktov ďalej upravované podľa potrieb našich zákazníkov.