cobas® 4800 v. 1.0, 1.1

cobas_4800_image.jpg

Systém cobas® 4800 v sebe integruje plne automatizovanú izoláciu nukleových kyselín z primárnych a sekundárnych skúmaviek, automatizovanú prípravu PCR reakcie (polymerázovej reťazovej reakcie) a detekciu v reálnom čase. Systém je platformou pre kvalitatívnu analýzu mikrobiálnych agensov Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae (CT/NG) a ľudského papilomavírusu (HPV) v klinických preparátoch.  

Hlavné výhody systému cobas® 4800 sú:

-         plne integrovaná príprava vzoriek, od izolácie po prípravu PCR zmesí bez zásahu operátora

-         minimálny čas trvania zásahov operátora

-         intuitívna obsluha pomocou jednoducho použiteľného sprievodcu pracovným postupom

-         možnosť analýzy viacerých typov vzoriek (stery/moč) v jednom behu

-         rýchly, 94 vzoriek CT/NG môže byť vyhodnotených do 4 hodín

-         efektívny, jeden systém dokáže spracovať až 374 vzoriek/pracovný deň

Systém cobas® 4800 pozostáva z nasledovných komponentov:

-         prístroja cobas x 480 slúžiaceho na prípravu vzoriek zahrňujúcu izoláciu nukleových kyselín z rôznych typov vzoriek a prípravu PCR reakcie

-         analyzátora cobas z 480 slúžiaceho na amplifikáciu a detekciu fluorescenčného signálu pomocou reakcie PCR v reálnom čase (RT PCR)

-         riadiacej jednotky umožňujúcej ovládanie oboch prístrojov, editovania pracovných príkazov, vyhodnocovania vzoriek a editovania výsledných správ. Softvér cobas® 4800 prevedie používateľa celým procesom od prípravy vzoriek až po amplifikáciu a detekciu a interpretáciu výsledkov. K riadiacej jednotke je pripojený ručný snímač čiarového kódu. Používa sa na snímanie čiarových kódov reagencií a reagenčných kaziet počas vkladania, ako aj na snímanie čiarových kódov vzoriek pri nastavovaní súboru s pracovnými príkazmi.

-         možnosť pripojenia systému k laboratórnemu informačnému systému (LIS)

cobas® 4800 CT/NG Test: slúži na kvalitatívnu detekciu mikroorganizmov Chlamydia trachomatis a Neisseria gonorrhoeae zo vzoriek endocervikálnych tampónov a vaginálnych tampónov zaistených od klinických lekárov, vaginálnych tampónov, ktoré si odobrali sami pacienti podľa pokynov lekárov, ako aj zo vzoriek mužského a ženského moču v odberovom médiu „cobas® PCR urine sample kit“. Test je možné využiť ako diagnostický, ale aj ako skríningový nástroj u symptomatických aj asymptomatických vzoriek.

 cobas® 4800 HPV (Human papilloma virus) Test: jediný klinicky validovaný test, ktorý umožňuje simultánnu kvalitatívnu detekciu štrnástich vysoko rizikových genotypov (hrHPV), vrátane genotypov 16 a 18. Ovládací softvér je možné nastaviť na detekciu všetkých štrnástich hr genotypov, ako aj na samostatnú genotypizáciu genotypov 16 a 18. Test využíva cervikálne vzorky odobraté do média „cobas® PCR cell collection media“. Naviac je možné toto vyšetrenie uskutočniť z LBC odberových médií (PreservCyt® Solution Cytyc Corp.) a SurePath® (BD Diagnostics-TriPath).